تلفکس: 77635363 21 98+
ايميل: info@armengolpad.com 
وبسايت: www.armengolpad.com
همراه: 2438416 912 98+
پيام کوتاه: 30002468219360   و   4229140 935 98+

لطفا در صورت تمايل به همکاري، درخواست خود را به صورت مکتوب، و در صورت امکان، مشخصات کامل پروژه ( عکس، فيلم، پلان و غيره ) را به آدرس ايميل يا فکس شرکت ارسال نماييد.
کارشناسان شرکت در اسرع وقت با شما تماس و به امور مربوطه رسيدگي خواهند کرد.